Atvirųjų inovacijų modeliai medicinos inžinerijos sektoriaus transformacijai: MTEPI ir vartotojų bendruomenių sąveikų įgalinimas sveikatos iššūkių sprendimui (AIM MED)

 

Projekto nr.: PP29/177

Projekto aprašymas:

Projektas siekia pagrįsti atvirųjų inovacijų, grindžiamų MTEP ir vartotojų bendruomenių įtraukimu, valdymo mechanizmus medicinos inžinerijos sektoriaus inovacinės veiklos transformacijai bei pateikti atvirųjų inovacijų modeliavimo pagrindus verslo, mokslo ir bendruomenių sąveikoms produktyviai inovacinei veiklai skatinti. Projekto metu bus siekiama pažinti ir sukurti naujos kartos atvirųjų inovacijų valdymo modelius, remiantis kokybinio tyrimo medžiaga. Bus parengta originali tyrimo metodologija, unikalios atvejų studijos. Projektu siekiama sukurti tarpdisciplinines žinias, aktualias tiek socialiniams, tiek technologijų mokslams ir inovacijų plėtros praktikai, kartu ugdant jaunuosius tyrėjus bei parengiant juos vykdyti tarpdisciplininius tyrimus bei formuoti jungtines projektų komandas.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-04-01 - 2017-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Monika Petraitė

Trukmė:
2017 - 2017

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas, Sveikatos telematikos mokslo institutas, Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorija

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku