Sveikatos telematikos mokslo institutas

Instituto veiklos ir mokslinių tyrimų pagrindas – fizikinių ir biologinių procesų matavimų ir stebėsenos problemų tyrimai. Institute kuriamos radikaliai inovatyvios neinvazinių industrinių ir fiziologinių matavimų bei procesų stebėsenos technologijos pripažįstamos visame pasaulyje.

Rask studijas

Misija

Apginti stipriais JAV, ES ir Japonijos patentais savo išradimus ir perduoti intelektinę nuosavybę Lietuvos ūkio subjektams – instituto partneriams, gaminti sukurtą aukštų technologijų įrangą Lietuvoje ir eksportuoti į užsienį.

Nuolatos palaikyti ir auginti mūsų sukurtą efektyvų partnerių tinklą ES, JAV, Kanadoje, Australijoje, Kinijoje, Singapūre, Indijoje, Malaizijoje ir kt.

Nuolatos inicijuoti ir teikti JAV ir ES MTEP finansavimo agentūroms sąlyginai didelių apimčių mūsų vystomų technologijų plėtros projektų paraiškas.

Vizija

Unikalus tarptautinis lyderis, fizikinių ir biologinių procesų matavimų ir stebėsenos problemų tyrimų mokslinis institutas, kuriame kuriamos radikaliai inovatyvios neinvazinių industrinių ir fiziologinių matavimų bei procesų stebėsenos technologijos.

Vertybės

Inovacinių patentuotų biomedicininės diagnostikos ir monitoringo sistemų (novatoriškų smegenų fiziologinio monitoringo technologijų) technologinė plėtra, sukuriant naujas produktyvias mokslines žinias.

Institutas yra pajėgus plėtoti industrines inovacijas savo išskirtinių kompetencijų sferoje.

Lietuvoje serijiniu būdu yra gaminami ir eksportuojami Institute sukurti ir patentuoti ES ultragarsiniai srautų debito matuokliai.

Sukaupta unikali “know-how”, pasiekti eksperimentinių tyrimų rezultatai, produktyvios mokslinės žinios bei įsigyta unikali laboratorinė įranga įgalina laimėti ir sėkmingai vykdyti Europos Komisijos (FP6, FP7), nacionalinių vyriausybių (Lietuvos, Šveicarijos), tarptautinių korporacijų bei kitų organizacijų finansuojamus mokslinius projektus bei užsakomuosius tyrimus.

Kadangi Sveikatos telematikos mokslo institute sukurtos ir patentuotos neinvazinės žmogaus smegenų fiziologinių parametrų stebėsenos technologijos yra unikalios ir neturinčios analogų pasaulyje, konkurencinis pranašumas akivaizdus. Kuriamų ir tobulinamų technologijų poreikis pasaulyje yra milžiniškas, todėl veiklos rezultatai yra itin konkurencingi rinkoje.

Telematikos mokslo grupė susiformavo 1972 m. Jos pagrindu 1994 m. įsteigta Telematikos mokslo laboratorija.

Nuo 1998 m. Laboratorija dalyvauja tarptautinės grupės BRAIN-IT tyrimuose. Šios grupės nariai yra virš 60 mokslo centrų iš Didžiosios Britanijos, JAV, Vokietijos, Italijos, Šveicarijos, Švedijos, Belgijos, Honkongo ir kt. mokslo centrų.

2003 m. suderintas Europinis bendrai vykdomo projekto klinikinis protokolas, paruošta vieninga programinė įranga ir infrastruktūra pacientų monitoringui. Sukurta elektroninė įranga daugiamodalinio realaus laiko fiziologinio monitoringo duomenų surinkimui ir perdavimui į specializuotas duomenų bazes.

Sveikatos telematikos mokslo institutas buvo įsteigtas 2015 m. Tiek buvusios Laboratorijos, tiek esamo Instituto tyrimų pagrindu jau yra apginta 14 daktaro disertacijų.

Tyrėjai

Mantas Deimantavičius

Mantas Deimantavičius

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Yasin Hamarat

Yasin Hamarat

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Dr. Laimonas Bartušis

Dr. Laimonas Bartušis

Mokslo darbuotojas
Prof. Dr. Arminas Ragauskas

Prof. Dr. Arminas Ragauskas

Direktorius
Dr. Vytautas Petkus

Dr. Vytautas Petkus

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Romanas Chomskis

Romanas Chomskis

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Dr. Solventa Krakauskaitė

Dr. Solventa Krakauskaitė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Cookie Policy (US)

Dr. Rolandas Žakelis

Dr. Rolandas Žakelis

Vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Partneriai ir bendradarbiavimas