Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimo inovacinės sistemos technologinė plėtra

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-003

Projekto aprašymas:

Skatinti intensyvios terapijos pacientų gydymo technologijų mokslinius tyrimus ir inovacinių technologijų sukūrimą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Finansuota 1 subsidija mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai; Pagal darbo sutartis įdarbinta 11 mokslininkų ir kitų tyrėjų viešajame sektoriuje; paskelbti 2 moksliniai straipsniai; 1 JAV ir 1 Europos patentinės paraiškos.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arminas Ragauskas

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku