Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimo inovacinės sistemos technologinė plėtra

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-003

Projekto aprašymas:

Skatinti intensyvios terapijos pacientų gydymo technologijų mokslinius tyrimus ir inovacinių technologijų sukūrimą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Finansuota 1 subsidija mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai; Pagal darbo sutartis įdarbinta 11 mokslininkų ir kitų tyrėjų viešajame sektoriuje; paskelbti 2 moksliniai straipsniai; 1 JAV ir 1 Europos patentinės paraiškos.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arminas Ragauskas

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas