Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0082

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – pristatyti naujausių tyrimų rezultatus, atliktus kartu su Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Resupublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojais bei mokslininkais “17th World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Congress 2019” kongrese. Pranešimo tema “Patient-specific management of severe TBI depending on age and cerebrovascular autoregulation status”.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pranešimo “Patient-specific management of severe TBI depending on age and cerebrovascular autoregulation status” pristatymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-23 - 2019-09-12

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Solventa Krakauskaitė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas, Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorija