Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0235

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – pristatyti naujausių tyrimų rezultatus, atliktus KTU Sveikatos Telematikos Mokslo Institute, pasauliniame kongrese 34th World Congress of Internal Medicine. KTU Sveikatos Telematikos Mokslo Institute sukurtos ir patentuotos neinvazinės smegenų fiziologinių parametrų stebėsenos technologijos yra unikalios ir neturinčios analogų. Šiuo projektu bus įgyvendinami sprendžiamos smegenų funkcijų pažeidimų atviros širdies chirurginių operacijų metu prevencijos sistemos integracijos uždavinių parengimas ir įvykdymas. Planuojami projekto rezultatai apima inovacinių patentuotų biomedicininės diagnostikos ir monitoringo sistemų technologinę plėtrą, tad yra būtina gauti grįžtamąjį ryšį apie medicinių prietaisų efektyvaus taikymo sritis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-10-23

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Solventa Krakauskaitė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas