Galvos smegenų išemijos po spontaninės subarachnoidininės hemoragijos numatymo ir ankstyvojo perspėjimo inovacinės technologijos MTEP (EWoDCI)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0091

Projekto aprašymas:

Savalaikis galvos smegenų kraujagyslių vazospazmų (SV) ir vėlyvosios smegenų išemijos (VSI), galinčių įvykti po spontaninės aneurizminės subarachnoidinės hemoragijos (aSAH), prognozavimas yra gyvybiškai svarbus parenkant personalizuotą ir savalaikę gydymo taktiką. SV ir VSI reiškiniai stebimi 70% aSAH pacientų, kurių mirtingumas siekia ~50% . Kasmet pasaulyje aSAH patiria apie 770 000 žmonių, kuriems atliekamos neurochirurginės operacijos. Dėl didelio kiekio faktorių (išsiliejusio kraujo tūris, jo pasiskirstymas subarachoidiniame tarpe, smegenų kraujagyslių reaktyvumas, biocheminė kraujo sudėtis demografiniai faktoriai ir kt.) lemiančių VS ir VSI riziką, šiandien nėra metodų ir technologijų leidžiančių patikimai nuspėti SAH eigą.
aSAH pacientų efektyvesniam gydymui siūlome patentabilų SV ir VSI numatymo ir ankstyvojo perspėjimo metodą paremtą skirtingų prognostinių faktorių (gaunamų iš neuro radiologinių vaizdų analizės, SAH eigos skaitinio modeliavimo, multimodalinės smegenų fiziologinės stebėsenos ir kitų klinikinių duomenų) sąsajų nustatymu su pacientų klinikine išeitimi.
Projekto tikslas – išvystyti inovacinį SV ir VSI po spontaninės aSAH numatymo ir išankstinio perspėjimo metodą, atlikti šio metodo klinikinius tyrimus bei sukurti SV ir VSI prognozavimo programinę priemonę.
Projekto veiklos:
– neurovaizdų automatinio segmentavimo ir klasifikavimo algoritmo sudarymas;
– SAH eigos skaitinis modeliavimas;
– Klinikinė SAH pacientų studija;
– SV ir VSI numatymo bei išankstinio perspėjimo algoritmo ir programinės priemonės sukūrimas.
Siekiamas rezultatas: Projekte bus sukurtas komercinis produktas SV ir VSI prognozavimo programinė priemonė ir paruošos patentinės JAV (USPTO) ir ES (EPO) paraiškos sukurto produkto intelektinei nuosavybei apginti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, SANTAROS KLINIKOS, VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ, VŠĮ

Vadovas:
Vytautas Petkus

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas, Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorija