Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0094

Projekto aprašymas:

Pagal šiandienines smegenų traumos gydymo (GST) gaires (Brain Trauma Foundation, 2017) rekomenduojama intrakranijinį slėgį (IKS) ir smegenų perfuzijos slėgį (SPS) palaikyti tam tikrose statistiškai apibendrintose ribose. Toks gydymas, paremtas vien IKS ir SPS dydžių palaikymu pagal statistiškai vidutines kritines ribas, neleidžia pagerinti sunkios GST pacientų išeičių, o jų mirtingumas išlieka aukštas (~30%), nes neatsižvelgiama į specifines paciento ir jo traumos charakteristikas. Siekiant individualizuoti GST pacientų gydymą yra būtina įvertinti individualaus paciento intrakranijinį slankumą (IS) nusakantį intrakranijinių slėginių-tūrinių pokyčių toleravimo rezervą. Šios problemos sprendimui mes siūlome patentabilią inovacinę IS neinvazinio matavimo idėją, paremtą akies nervo subarachnoidinio tarpo pokyčių matavimu ultragarsinėmis technologijomis bei intrakranijinio tūrio padidėjimo sukėlimu neinvazinėmis priemonėmis.
Projekto tikslas – išvystyti inovacinį neinvazinį intrakranijinio slankumo matavimo metodą, leidžiantį individualiam pacientui identifikuoti IS vertę.
Projekto veiklos: išorinio akies slėgio valdymo ir matavimo įrangos MTEP darbai, matavimo įrangos prototipo sukūrimas, bei sukurto neinvazinio IS matavimo metodo tyrimai atliekant sveikų savanorių studiją, bei klinikinę studiją su GST patyrusiais pacientais.
Siekiamas rezultatas: Projekto metu bus išvystytas ir patentuotas neinvazinis IS matavimo metodas ir sukurtas prototipas. Planuojamos dvi JAV (USPTO) ir ES (EPO) patentinės paraiškos MTEP produkto intelektinei nuosavybei apginti.
Šiandien globali tokio kuriamo produkto rinka siekia 1,16 mlrd Eur bei prognozuojama, kad iki 2024 m IKS matavimo technologijų rinkos dydis pasieks 2 mlrd. Eur.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: SANTAROS KLINIKOS, VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ, VŠĮ

Vadovas:
Arminas Ragauskas

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas