Inovacinės neinvazinės žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos technologijos tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-07-0108

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – atlikti inovacinio neinvazinio žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos metodo mokslinį tyrimą ir gauti naujas fundamentines žinias apie šio metodo taikymo galimybes klinikinių pacientų ir sveikų žmonių smegenų būklės neinvazinei stebėsenai ir diagnostikai atlikti. KTU Sveikatos telematikos mokslo institute sukurtos ir patentuotos neinvazinės smegenų fiziologinių parametrų stebėsenos technologijos yra unikalios ir neturinčios analogų. Šiuo projektu bus įgyvendinami sprendžiamos smegenų funkcijų pažeidimų sistemos integracijos uždavinių parengimas ir įvykdymas. Planuojami projekto rezultatai apima inovacinių patentuotų biomedicininės diagnostikos ir monitoringo sistemų technologinę plėtrą, tad yra būtina įvertinti medicinių prietaisų efektyvaus taikymo sritis stebėsenai ir diagnostikai atlikti klinikinėje praktikoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-06-05

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Solventa Krakauskaitė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas