Inovatyvi intrakranijinio slėgio ir tūrio bangų stebėsenos sistema (DynICP)

 

Projekto nr.: 286610

Projekto finansavimas:

7-oji bendroji programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arminas Ragauskas

Trukmė:
2011 - 2013

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas