Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai

 

Projekto nr.: 01.2.2-CPVA-K-703-03-0025

Projekto aprašymas:

Neurologiniai smegenų pažeidimai yra stebimi ne tik sunkią galvos smegenų traumą patyrusiems pacientams, bet ir kardiochirurgijos ar akių ligų pacientams. Smegenų kraujotakos autoreguliacija (SKAR) yra vienas esminių fiziologinių faktorių, kurios sutrikimai įtakoja ne tik neurochirurginių (smegenų traumos, hemoraginiai insultai, ir t.t.) ar kardiochirurgijos pacientų blogą išeitį, bet yra siejami ir su neurodegenaraciniais reiškiniais sukeliančiais glaukomą. Kardiochirurginių operacijų su dirbtine kraujo apytaka metu dideliam kiekiui operuojamų pacientų dėl SKAR sutrikimų yra pažeidžiamos smegenų funkcijos. Neurologinės pooperacinės komplikacijos, tokia kaip kognityvinė disfunkcija ir delyras, yra stebimos apie 53-83% kardiochirurginių pacientų po išleidimo iš ligoninės ir iki 42% pacientų net praėjus 5 metams po operacijos. Potrauminių ir pooperacinių (neurochirurginės, kardiochirurginės operacijos, organų transplantacijos) neurologinių galvos smegenų pažeidimų gydymas kainuoja JAV visuomenei milijardus dolerių. Šiai problemai spręsti bus plėtojamas smegenų neuroprotekcijos kompetencijų centras, kurį sudarys Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto Santaros klinikų mokslininkų ir gydytojų komanda. Šios komandos bendromis jėgomis bus išvystyta patentabili realaus laiko smegenų fiziologinės stebėsenos ir kognityvinių funkcijų pažeidimų prevencijos sistema ir atliekami šios sistemos MTEP bei klinikinė validacija. Bus vykdoma prospektyvinė mokslinė klinikinė studija, kurioje pagal realiame laike stebimus SKAR būsenos įverčius bus atliekamos intervencinės medicininės procedūros tikslu išvengti per ilgų SKAR sutrikimų ir sumažinti kardio ir neurochirurgijos pacientų smegenų pažeidimų riziką.Projekte bus išvystytas inovacinis produktas – patentabili neuroprotekcinė sistema, leidžianti sumažinti kardio ir neurochirurginių pacientų pooperacines komplikacijas bei parinkti tikslingą akių ligų pacientų gydymą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-24 - 2023-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Vadovas:
Arminas Ragauskas

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas