Naujos kartos išmanūs kompoziciniai ultragarsiniai šilumos ir vandens skaitikliai

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-855-01-0002

Projekto aprašymas:

„UAB „Axioma Metering“ yra vieninteliai ultragarsinių vandens ir šilumos skaitiklių kūrėjai ir gamintojai Baltijos šalyse, kuriantys ir gaminantys ultragarsinius šilumos ir vandens apskaitos bei duomenų valdymo prietaisus. Įmonės ilgalaikis tikslas ir siekis – tapti vienu iš penkių didžiausių apskaitos prietaisų gamintojų Europoje.Pasaulinės apskaitos prietaisų vystymosi tendencijos rodo, kad pastaruosius keletą metų auga didžiųjų kompanijų investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant rinkai pristatyti naujus, besikeičiančius vartotojų poreikius atitinkančius produktus ir ekonomiškai naudingesnes ar efektyvesnes medžiagas. Taigi, inovacijos, nauji ir pažangūs produktai tampa vis svarbesniu veiksniu konkurencinėje aplinkoje. Projekto eigoje kartu su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu vykdydami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas mes sukursime naujos kartos išmanius kompozicinius ultragarsinius šilumos ir vandens skaitiklius. Tai rinkos lūkesčius atitinkantys aukštos kokybės apskaitos prietaisai už žemesnę kainą, pusantro karto ilgesnio tarnavimo laiko ir draugiški aplinkai ateities produktai.
Universitete projektą koordinuoja prof. A. Ragausko vadovaujama Sveikatos telematikos instituto komanda bendradarbiaudama su Medžiagų mokslo instituto komanda, kurios veikloms projekte vadovauja vyr. mokslo darbuotojas T. Tamulevičius.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2″

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2022-02-27

Projekto koordinatorius: AXIOMA METERING, UAB

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arminas Ragauskas, Tomas Tamulevičius, Arminas Ragauskas, Arminas Ragauskas

Trukmė:
2018 - 2022

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas