Žmogaus smegenų inovatyvių neinvazinių neuroprotekcijos technologijų sukūrimo galimybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-21-0085

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-13 - 2021-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Solventa Krakauskaitė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas