Žmogaus smegenų neuroprotekcijos kardiochirurgijoje technologijų sukūrimo galimybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0023

Projekto aprašymas:

Egzistuoja klinikinė ir finansinė neurologinių ir neurodegeneracinių sutrikimų prevencijos problema, kurios sprendimas leistų sutaupyti milijardus eurų. Nenutrūkstama ir greitaveikė intrakranijinio spaudimo ir smegenų autoreguliacijos stebėsena širdies operacijų metu leistų individualizuoti šių pacientų gydymą ir apsaugoti smegenis nuo antrinių neurologinių pažeidimų, laiku informuojant apie pavojingus, ilgai trunkančius smegenų kraujotakos sutrikdymo įvykius. Bei realiame laike nustatant ir palaikant optimalias arterinio kraujospūdžio ir smegenų perfuzijos spaudimo vertes tam, kad būtų palaikomas nenukritęs neuronų metabolizmas. Projekto tikslas – ištirti, moksliškai pagrįsti ir pasiūlyti algoritmus ir technologinius sprendimus smegenų neuroprotekcijai kardiochirurginių operacijų metu. Projekto metu bus retrospektyviai ištirta prospektyviai surinktų realaus laiko smegenų fiziologinių stebėsenos duomenų bazė, kurioje pagal IKS(t) dinamiką nuo AKS(t) bus įvertinta įtaka SKAR(t) būsenos įverčiui. Detektuojami SKAR būsenos sutrikimai tikslu išvengti per ilgai trunkančių paciento SKAR sutrikimų ir tokiu būdu sumažinti šių pacientų smegenų pažeidimų riziką. Galutinis tikslas yra sukurti neinvazinę smegenų neuroprotekcijos technologiją, minimizuojančią pooperacines neurologines komplikacijas kardiochirurgijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arminas Ragauskas

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Sveikatos telematikos mokslo institutas, Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorija