Žvynelinę gydančių pleistrų komercializavimas

   

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-09-0032

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-02-28

Projekto koordinatorius: EMPLASTRUM, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Evaldas Kalvaitis

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Pramoninių ir biofizikinių procesų matavimų bei prognozavimo technologijų laboratorija, Sveikatos telematikos mokslo institutas